เกี่ยวกับเรา

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จํากัด ก่อตั้งขึ้นโดยมุ่งหวังช่วยเหลือและพัฒนาชุมชนด้วยทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 1 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560 และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท ในปี 2562 เพื่อขยายธุรกิจเพื่อพัฒนาชุมชน

ธุรกิจเพื่อสังคม

ดำเนินธุรกิจในรูปแบบ “ธุรกิจเพื่อสังคม” ได้รับรับการอบรมและพัฒนาจากภาครัฐและภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการสนับสนุนหลักจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย SET Social Impact 2018

พัฒนาชุมชน

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เพื่อให้เกิดอาชีพและรายได้สู่ชุมชน ถ่ายทอดการเรียนรู้ การพัฒนา และสนับสนุน รวมถึงการดำเนินงานในระยะยาวเพื่อวัดผลสำเร็จได้จริง

สนับสนุนโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใต้โครงการ SET Social Impact

และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA

ทีมงานของเรา

วัชรากรณ์ ขันธจีระวัฒน์

Founder & Social Developer

มณีรัตน์ ธนาภิบาลนุรักษ์

Marketing

วิธาน โชคเศรษฐกิจ

Technology

ไผท เมาลีกุล

Farm Project

สุรัสวดี ศรีสวรรคาลัย

นักพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม

เทพประธาน สีดาบุตร

Brand Designer

สุทธิพงษ์ สุริยะ

บริษัท ขาบ สไตล์ จำกัด

จรัญยา แดงน้อย

ผอ.สถาบันท่องเที่ยวโดยชุมชน