ปลุกพลัง เพื่อวันที่ดีกว่า

 

ชวนชุมชนมาปลุกศักยภาพ มอบโอกาส เพื่อคุณภาพชีวิตดีกว่า

โครงการความร่วมมือระหว่าง บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด ร่วมกับ กลุ่ม TCP เพื่อการสร้างอาชีพ กระจายรายได้กลับสู่ชุมชน
 
โดยกลุ่มบริษัท TCP ได้เข้ามาสนับสนุนชุมชน ผ่านการซื้อผ้าขนหนูฝ้ายทอมือ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับลูกค้าและพนักงานในกลุ่ม TCP ซึ่งถือว่าเป็นการมอบทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและยังเป็นการช่วยเหลือชุมชน สร้างโอกาสให้กับกลุ่มทอผ้า อีกกลุ่มงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดในครั้งนี้