รำแพน

คนอยู่ได้ นกยูงอยู่ได้

จากปัญหาการทำลายผลผลิตทางการเกษตรของฝูงนกยูง ในพื้นที่ล้านนาตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน ซึ่งฝูงนกยูงมักจะลงมาเก็บกินและทำลายผลผลิตทางการเกษตร ทั้งข้าว ผัก และผลไม้ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ทำให้ผลผลิตเสียหาย จนทำให้ชาวบ้านต้องใช้อาวุธในการขับไล่ ทำร้าย ไม่ให้นกยูงลงมาทำลายผลผลิตทางการเกษตร แม้ว่านกยูงจะเป็นสัตว์ป่าสงวนที่ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วก็ตาม จนกลายมาเป็นงานวิจัยเพื่อสังคมสู่ความยั่งยืนให้กับชุมชน