เราเป็นองค์กรที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายได้ผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำการเรียนรู้และการพัฒนาเข้าไปขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีผลสำเร็จที่ชี้วัดได้จริง

ความสำเร็จของความพยายาม


ผลิตภัณฑ์ชุมชนยั่งยืน

สนับสนุนโดย