เราเป็นธุรกิจเพื่อสังคมที่มีเป้าหมาย
เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง
ส่งเสริมให้เกิดอาชีพและรายได้ผ่านการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
โดยนำการเรียนรู้และการพัฒนา
เข้าไปขับเคลื่อนชุมชนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีผลสำเร็จที่ชี้วัดได้จริง

เราปลูกชุมชนสำหรับคุณ
We grow communities for you

 

สนับสนุนโดย