อามีน ส่งมอบความหวานที่ซื่อสัตย์และจริงใจ

อามีน เป็นคำในภาษามาลายูที่มีความหมายว่า ความซื่อสัตย์

วิสาหกิจชุมชนอามีนตาลโตนด ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มชาวบ้าน ต.จะรัง อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี จำนวน 16 ชีวิต เพื่อแก้ปัญหารายได้ของคนในชุมชน สนับสนุนอาชีพท้องถิ่นนั่นก็คือ การขึ้นตาล ที่กำลังจะสูญหายไป

เราตั้งปณิธานว่าจะผลิตน้ำตาลโตนดอย่างพิถีพิถัน
และซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค ดั่งชื่อ อามีน ตาลโตนด ของเรา

โดยเราหมายจะส่งมอบตาลโตนดผงและตาลโตนดไซรัป ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ให้ความหวานที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI) คือ ผ่านการแปรรูปเพียงเล็กน้อย เป็นความหวานธรรมชาติที่ไม่ทำให้น้ำตาลในเลือดขึ้นสูง เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ที่ต้องการรักษาสุขภาพ ไม่ใส่สารเคมี ไม่ผสมน้ำตาลทราย

เพราะเราสัญญาว่าจะมอบความหวานที่มีคุณภาพด้วยความซื่อสัตย์และจริงใจ

ทุกวันนี้การมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอามีนตาลโตนดจึงไม่ได้เติมเต็มเพียงรายได้ แต่ได้มอบ ‘พื้นที่สุขใจ’ เล็กให้กับกลุ่มสมาชิกด้วย

…จึงเป็น “ความใส่ใจ” ที่ได้ทั้งผู้ผลิตและผู้รับไปในคราวเดียวกัน