ข้าวสังข์หยด ข้าวสีแดงก่ำเมล็ดเรียวเล็ก ปลูกตามแบบวิถีอินทรีย์ดั้งเดิม ได้รับการรับรองมาตรฐาน Organic Thailand ทั้งยังเป็นสายพันธุ์ข้าวเฉพาะถิ่นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI Thailand) และมีคุณค่าทางอาหารสูง

ทั้งวิตามินบี สังกะสี แอนโทไซยานิน เมลาโทนิน และสารแกมม่าโอริซานอล สารต้านอนุมูลอิสระที่ยับยั้งการเปลี่ยนแปลงเซลล์กลายเป็นเซลล์มะเร็ง