กล้วยตากน้ำหว้ามะลิอ่อง กล้วยพันธุ์ท้องถิ่นของอ.สังคม จ.หนองคาย ซึ่งเป็นกล้วยที่ชุมชนปลูกตามป่าเขา สภาพอากาศดี ดินใกล้แม่น้ำโขง จึงทำให้กล้วยที่อำเภอสังคมมีรสชาติต่างจากกล้วยที่ปลูกทั่วๆไป หวานอร่อย ลูกโต โดยไม่จำเป็นต้องใส่ปุ๋ย

กล้วยทุกลูกผ่านการคัดเลือกอย่างดี เราเลือกเพียงกล้วยเกรดเอ บ่มจนหวานได้ที่ และตากในโดมพาราโบลาแสงอาทิตย์ แล้วอบด้วยเตาถ่านซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้กล้วยหวานฉ่ำ โดยไม่ต้องเติมน้ำผึ้งหรือน้ำตาล ทุกกรรมวิธีที่ผลิตสะอาด ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

กล่องละ 250 กรัม ราคา 60.-