ในบ่ายวันหนึ่ง เราได้คุยกับคุณวัชรากรณ์ ขันธจีระวัฒน์ หรือ พี่หร่าย CEO & Founder ของบริษัท ดีมีสุข (ไม่) จำกัด ธุรกิจเพื่อสังคม

“พี่เลือกที่จะทำงานเพื่อสังคม ก้าวออกจากการเป็น Banker ที่มีประสบการณ์​มานานกว่า 19 ปี เพราะอยากมองหาสิ่งที่เราสามารถนำประสบการณ์​ของเรามาช่วยเหลือ​ผู้ประกอบ​การขนาดเล็กได้”

พี่หร่ายได้เล่าให้เล่าถึงปัญหาที่ผู้ประกอบการ SME มักเจอ ทั้งปัญหาด้านการวางแผนธุรกิจ การเขียนแผนธุรกิจเพื่อ​ขอเงินแหล่งทุน หรือแม้กระทั่งเรื่องการตั้งราคาสินค้าที่ทำให้หลายๆ ธุรกิจที่ขายดี เจ๊งมานัดต่อนัด

“พี่อยากนำประสบการณ์​ด้านสินเชื่อ​รายย่อยที่มี มาช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านี้นะ พี่ก็เลยลองไปเป็นที่ปรึกษาดู แต่สุดท้ายพี่ก็พบว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาทั้งหมด พี่มองว่า​การพัฒนา​ศักยภาพ​ภาพชุมชนและผู้ประกอบการ​ขนาดเล็กมันสำคัญที่สุด และยังไม่มีใครมองถึงเรื่องการพัฒนาแบบองค์รวมแบบนี้ นั่นจึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง บริษัท​ ดี มี สุข (ไม่)​ จำกัด”

บริษัท ดี มี สุข (ไม่) จำกัด มีจุดมุ่งหมายหลักคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เราเชื่อว่าเศรษฐกิจที่ดี จะช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

“เราจึงดำเนินกิจการสองด้านควบคู่​กันไป คือ ด้านการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม​ให้เกิดการพัฒนาด้าน​อาชีพ​และรายได้​ ควบคู่ไปกับการพัฒนาช่องทางการตลาด เพื่อสร้างอุปสงค์อุปทานที่สอดคล้องกันไป”

ในทุกวันนี้ เราจะเห็นความพยายามของหลายๆ องค์กรในการช่วยผู้ประกอบการขนาดเล็กพัฒนาสินค้าชุมชน ทั้งเอามหาวิทยาลัยมาให้ความรู้ด้านการผลิต ทั้งช่วยออกแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ดูหน้าตาน่าสนใจ แต่สินค้าชุมชนดีๆ ไม่น้อยก็ต้องล้มเลิกกันไปเนื่องจากขาดช่องทางการจัดจำหน่าย ซึ่ง ดี มี สุข เข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างจริงจัง

“ความสมดุลระหว่างต้นน้ำและปลายน้ำนี่เป็นเรื่องสำคัญ ในการนำรายได้กลับสู่ชุมชน เพราะหากสินค้าชุมชนดีแค่ไหน ถ้าเขาไม่มีตลาด ไม่เป็นที่รู้จัก มันก็จะไม่มีรายได้กลับสู่ชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป เพราะฉะนั้นโจทย์​การพัฒนาอย่าง​ยั่งยืนเพื่อสร้างธุรกิจ​เพื่อ​สังคม​จึงยากกว่าธุรกิจทั่วไป เพราะต้องนำประเด็นปัญหามาก่อน แล้วต้องสร้างรายได้ให้องค์กรได้ด้วย จึงยากกว่าธุรกิจ​ทั่วไปที่มองเรื่องรายได้-กำไรเป็นหลักมากๆ”

“ในการดำเนินกิจการปีนี้เป็นอีกปีที่ท้าทายการดำเนินงานขององค์กรและเราตัวผู้บริหารองค์กรมากๆ ที่ต้องนำพาองค์กร​ให้ผ่านพ้น​สถานการณ์​ COVID-19​ เรายังพยายามเติบโต​ต่อเนื่อง ท่ามกลาง​ผลกระทบที่องค์กร​ได้รับเต็ม​ๆ พร้อมยืนหยัดพัฒนาชุมชนเครื่อข่ายของเรา​อย่างต่อเนื่อง หวังให้เราเป็นหนึ่งในกลไกเล็กๆ ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนาเพื่อสังคมต่อไป

และนี่คือปณิธาน​ของเรา บริษัท​ ดี มี สุข (ไม่)​ จำกัด ธุรกิจ​เพื่อ​สังคม