” สุ​ข​คีรี​ ” เรื่องราวความสุขจากขุนเขา

เพราะทุกอย่างมักมีเรื่องราวเป็นของตัวเอง เช่นเดียวกับแบรนด์สุขคีรี แบรนด์ข้าวอินทรีย์ที่มีถิ่นกำเนิดในจังหวัดพัทลุง ที่กว่าจะได้มาเป็นข้าวกล้องให้เราได้กินกันนั้น ทุกอย่างเริ่มต้นจากต้นน้ำที่มีนามว่า “เขาบรรทัด”

ขอบคุณภาพจาก Facebook: เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด

เทือกเขาบรรทัด เทือกเขาที่ทอดยาวแบ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออก นอกจากจะเป็นแหล่งรวมพรรณไม้และสัตว์ป่าแล้ว ยังเป็นต้นน้ำสายสำคัญที่ไหลสู่พื้นที่ราบทั้งสองฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ทะเลสาบสงขลา” ให้ผู้คนได้อาศัยดื่ม-กิน สร้างภูมิทัศน์ที่เป็นเอกลักษณ์จนข้าวสังข์หยดพันธุ์พื้นเมืองที่ปลูกที่นั่น ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI)

จากฝนที่ตกเหนือยอดเขาสูง น้ำที่ไหลมาตามธรรมชาตินั้นนำพาแร่ธาตุสารอาหารสู่ที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาทันฤดูเพาะปลูก

ในช่วงเดือนตุลาคมชาวบ้านจะเริ่มนำกล้าข้าวที่เพาะไว้ก่อนแล้วลงแปลงปลูก ฟูมฟักด้วยใจ ไม่ใช้สารเคมีในการฆ่าแมลง จนถึงช่วงเดือนมกราคม ข้าวที่ออกรวงเริ่มเหลืองอร่ามลู่ลมเล่นแสงพระอาทิตย์ เมื่อครบ 120 วัน ก็ถึงเวลาเก็บเกี่ยว เป็นข้าวฤดูกาลใหม่ ที่อุดมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร จนเป็นที่มาของชื่อ สุขคีรี

ต้องขอบคุณขุนเขา ที่มอบของขวัญจากธรรมชาติมาให้เรา